» Aktuality » Pozvánka na celoslovenské odborné semináre pre školské knižnice

Pozvánka na celoslovenské odborné semináre pre školské knižnice

01.03.2019
Pozvánka na celoslovenské odborné semináre pre školské knižnice
     Slovenská pedagogická knižnica v marci organizuje dva celoslovenské odborné semináre s cieľom poskytnúť cenné informácie, praktické skúsenosti a osvedčené postupy pri výkone odborných knižničných činností.
    
Rovnako jej cieľom je informovať o elektronizácii vnútorných knižničných procesov, kooperácii a výmene informácií s inými knižnicami, aplikácií rôznych informačných a komunikačných technológií. „Pridanou hodnotou uvedených seminárov je predovšetkým rozšírenie a skvalitnenie knižnično-informačných služieb a vytváranie väčšieho priestoru pre školských knihovníkov na rozvoj čitateľskej gramotnosti a individuálnu prácu s používateľmi školskej knižnice,“ povedala odborná garantka uvedených projektov Rozália Cenigová.
     Oba semináre sú určené nielen pre školských knihovníkov a riaditeľov základných a stredných škôl, súčasťou ktorých sú zriadené školské knižnice v súlade s platným právnym stavom, ale aj pre potenciálnych zriaďovateľov školských knižníc.
     Prvý seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vo svojich priestoroch 21. marca 2019 pre 60 účastníkov.
     Druhý seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade 28. marca 2019 pre 80 účastníkov.
Záujemcovia môžu potvrdiť svoju účasť prostredníctvom elektronických prihlášok, ktoré sú osobitne zverejnené pre každý seminár na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).