» Aktuality » Poznáš Bratislavu?

Poznáš Bratislavu?

09.02.2016
Poznáš Bratislavu?
     Aké vedomosti majú žiaci základných škôl a gymnázií v Bratislave o svojom meste, sa mohli presvedčiť návštevníci medzinárodného veľtrhu Slovakiatour 2016, na ktorom prebiehalo finálové kolo súťaže s názvom Poznáš Bratislavu?
     Veľtrh sa konal 29. 1. 2016 v Inchebe. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiaci do 12 rokov a druhú kategóriu tvorili žiaci do 18 rokov. Finalistami boli 3 dvojice mladších žiakov a 3 dvojice starších žiakov. Boli to víťazi z bratislavského kola, ktoré sa uskutočnilo 15. 1. 2016 na Gymnáziu L. Sáru v Bratislave.
     O súťaž prejavilo záujem 42 žiakov. Cieľom súťaže bolo motivovať žiakov k objavovaniu zaujímavostí Bratislavy. Tým, že súťažili v dvojiciach, mohli sa na odpovedi dohodnúť. Takto sa u žiakov rozvíjala tímová spolupráca.
Priebeh súťaže vo finálovom kole bol rovnaký ako v bratislavskom.
     Súťažilo sa testovou formou zadaním 30 otázok v obidvoch kategóriách. 10 otázok z hry „Poznáš Bratislavu?“ bolo bez možnosti výberu ponúknutých odpovedí, 10 otázok s možnosťou výberu odpovedí a 10 otázok vo forme fotohádanky.
     Súťaž vyhlásilo vydavateľstvo geografickej literatúry Dajama v spolupráci s Regionálnym pracoviskom MPC Bratislava a sekciou geografickej edukácie Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV.
     Vyhlásenie súťaže nadväzovalo na odborno-metodický seminár, ktorý sa konal v decembri 2015 v RP MPC Bratislava, na ktorom učitelia prejavili záujem o súťaž pre svojich žiakov.
     „To, že ste takí dobrí, je aj vďaka vašim učiteľom,“ takto sa na záver prihovorilriaditeľ vydavateľstva Dajama RNDr. Daniel Kollár, CSc. k súťažiacim žiakom. Odovzdal im ocenenie a pochválil ich za preukázané vedomosti.