» Aktuality » Poznáme víťazov druhého ročníka súťaže „Zápisník cestovateľa“

Poznáme víťazov druhého ročníka súťaže „Zápisník cestovateľa“

01.04.2016
Poznáme víťazov druhého ročníka súťaže „Zápisník cestovateľa“
     Dňa 31. marca 2016 slávnostne vyvrcholil druhý ročník unikátneho edukačného projektu pre deti a mládež s názvom „ZÁPISNÍK CESTOVATEĽA – spoznaj svet, spoznáš seba.“
     Do súťaže sa prihlásilo 53 tried zo všetkých regiónov Slovenska, ktorých úlohou bolo na projektovej báze autorsky spracovať atraktívne informácie o vybranej krajine sveta a vytvoriť cestovateľské „bedekery“, mapy a iné pomôcky tínedžera cestovateľa s cieľom nadchnúť svojich rovesníkov pre aktívne spoznávanie našej planéty.
     Inovatívnemu a kreatívnemu spracovaniu materiálov predchádzal niekoľkotýždňový hĺbkový výskum krajiny, ktorý členovia tímu podnikli spolu s ich pedagógom. Projekt sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     O víťazoch súťaže rozhodla odborná porota v zložení: Pavol Barabáš (cestovateľ, dokumentarista, majiteľ K2 Studio), Ľuboš Fellner (jeden z najscestovanejších Slovákov, zakladateľ cestovnej kancelárie BUBO), Eva Masárová (riaditeľka odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), Martin Nikodým (cestovateľ, fotograf, moderátor), Tamara Heribanová (cestovateľka, spisovateľka, moderátorka), Tibor Búza (riaditeľ Sekcie programových služieb RTVS), Milan Krupčík (cestovateľ a profesionálny fotograf), Martin Michalica a Ivan Straka (cestovatelia, zakladatelia www.dikymoc.sk, ŠEDÝ MEDVEĎ, o. z.).
     Víťazným tímom sa stala 1. A/B. trieda zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Budovateľskej ulici v Komárne, ktorá sa pod vedením pani učiteľky Ing. Andrei Hajabácsovej originálnym spôsobom zamerala na Veľkú Britániu a svojmu súťažnému projektu dala názov „magic box“. Vysoká úroveň súťažných prác inšpirovala porotu k udeleniu niekoľkých mimoriadnych ocenení, ktorých zoznam nájdete na adrese http://www.dikymoc.sk/cestovanie/sutaz/zapisnik-cestovatela/vitazi/. Súťažné práce boli verejnosti predstavené aj v rámci výstavy, ktorá sa nachádza v Detskom múzeu v Bratislave.
     Téme vytvárania multikultúrnej spoločnosti bez diskriminácie, rešpektovania kultúrnej rozmanitosti a rozvíjania interkultúrneho učenia prostredníctvom spoločných aktivít mladých ľudí z rôzneho kultúrneho, etnického alebo náboženského prostredia sa venuje aj Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, Stratégia EURÓPA 2020, ako aj Stratégia EÚ pre mládež na roky 2010 - 2018.