» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Portugalsko

Portugalsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky
(Lisabon, 12. 6. 1976; platí bez obmedzenia)

Program spolupráce medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou v oblasti jazyka a kultúry, vzdelávania, vedy, techniky a vysokého školstva, spoločenskej komunikácie, mládeže a športu na roky 2007-2012
(Lisabon, 26. 6. 2007; platí do podpísania nového programu spolupráce)