» Aktuality » Ponuka pre lektorov a učiteľov slovenčiny v zahraničí

Ponuka pre lektorov a učiteľov slovenčiny v zahraničí

19.03.2013
     Vysoké školy z Nemecka, Srbska, Poľska, Číny či Francúzska ponúkajú miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry. Uchádzači majú na výber celkovo desať univerzít, pričom prihlášky do výberového konania organizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je potrebné zaslať do 30. marca 2013.
     Základnou podmienkou je minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra alebo učiteľstvo akademických predmetov so špecializáciou na tento predmet. Uchádzači by takisto mali mať pedagogickú prax a praktické skúsenosti s výučbou a prezentáciou slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ďalšie požiadavky si stanovili aj jednotlivé prijímajúce univerzity.
     Rezort školstva taktiež vyhlásil výberové konanie na jedno miesto učiteľa slovenského jazyka pre 2. stupeň ZŠ na slovensko-maďarskej dvojjazyčnej národnostnej škole v maďarskom Sátoraljaújhely. Aj v tomto prípade je termín podávania prihlášok datovaný 30. marcom 2013. Bližšie informácie o výberových konaniach sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR.
     V tomto akademickom roku pôsobí v zahraničí 20 lektorov. Najviac je v Nemecku a Poľsku, konkrétne po troch v každej krajine. V Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a Bielorusku pôsobia 2 lektori. Ďalší pôsobia v Číne, Chorvátsku, Rakúsku, Rumunsku, Rusku, Slovinsku a v Taliansku.
     Na základných a stredných školách v Maďarsku, Ukrajine, Rumunsku a Francúzsku pôsobí v tomto školskom roku 12 vyslaných učiteľov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra