» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Rozličné oznamy, pokyny, metodické usmernenia a smernice » Pokyny na vyúčtovanie pracovnej cesty pre členov komisií VEGA, KEGA a SKVH

Pokyny na vyúčtovanie pracovnej cesty pre členov komisií VEGA, KEGA a SKVH

Všetkým členom komisií VEGA, KEGA a SKVH prislúcha náhrada cestovných výdavkov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.