» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Pokyny a formulár žiadosti o dotáciu, ročnej a záverečnej správy

Pokyny a formulár žiadosti o dotáciu, ročnej a záverečnej správy

V záujme skvalitnenia systému štátnej podpory poskytovanej na riešenie projektov KEGA sa žiadosť o dotáciu na nový projekt, ako aj ročná a záverečná správa podáva prostredníctvom on-line systému Portálu vysokých škôl.

Existujúci používatelia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke https://www.portalvs.sk/sk/uzivatel.

Noví používatelia sa musia najskôr zaregistrovať na internetovej stránke http://www.portalvs.sk/sk/registracia.