Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ » Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a SK PRES 2016 » Podujatia v oblasti Veda a výskum

Podujatia v oblasti Veda a výskum