» Aktuality » Podpora vedeckých talentov prostredníctvom prestížnych grantov z ERC

Podpora vedeckých talentov prostredníctvom prestížnych grantov z ERC

17.06.2013
Podpora vedeckých talentov prostredníctvom prestížnych grantov z ERC
      „Aj keď je nesporné, že slovenská vedecká obec v súčasnosti bojuje s mnohými problémami, Slovensko sa môže pochváliť špičkovými vedeckými osobnosťami a tímami, ktoré čestne obstáli v konkurencii so svetovou elitou.“ Na dnešnej tlačovej konferencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá sa konala pri príležitosti historicky prvého zasadnutia Európskej rady pre výskum (ERC) na Slovensku,to povedal štátny tajomník rezortu Štefan Chudoba.
     Spolu s prezidentkou ERC Helgou Nowotny informovali novinárov o možnostiach podpory ERC prostredníctvom grantov pre začínajúcich i renomovaných výskumníkov. Obaja sa zhodli na potrebe investícií väčšieho objemu finančných prostriedkov do vedy a výskumu a s tým súvisiacim vytváraním lepších podmienok pre prácu vedeckých talentov. Ako povedala Helga Nowotny: „Naďalej budeme stavať na doterajších úspechoch ERC, ale s nádejou na rozšírenie participácie o ďalších talentovaných výskumníkov. Vedecký talent možno nájsť kdekoľvek v Európe, omnoho dôležitejšie je však podporiť ho.“
     V tejto súvislosti upriamila pozornosť Helga Nowotny na doposiaľ jediného držiteľa grantu ERC na Slovensku Jána Tkáča z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na realizáciu svojho projektu v oblasti návrhu nových liečiv a pokroku v diagnostike získal z ERC finančné prostriedky vo výške 1,16 mil. eur. Podľa jeho slov sa vedecká infraštruktúra na Slovensku za posledné dva roky vďaka peniazom z EÚ výrazne zlepšila, čo môže priniesť väčšiu podporu talentov prostredníctvom grantov z ERC.
 
 
Európska rada pre výskum vznikla v roku 2007. Je to nezávislý grantový orgán EÚ na podporu výskumu na hraniciach poznania. Téma výskumu nie je určená vopred nastavenými prioritami, stanovujú si ju samotní výskumníci. Jediným kritériom je vedecká excelentnosť. Grant ERC je preto prestížnou záležitosťou pre výskumníka, výskumnú organizáciu a krajinu. Medzi držiteľmi ERC grantov sú aj laureáti Nobelovej ceny.