Podpora remesiel a národnostné školstvo

21.06.2016
     Nedostatok remeselníkov a národnostné školstvo boli dominujúcimi témami stretnutia ministra školstva Petra Plavčana a štátneho tajomníka Petra Krajňáka so splnomocnencami vlády.
     Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov,  informoval o akútnych problémoch vo svojej agende. Slovensko pociťuje nedostatok remeselníkov. S ministrom sa zhodli, že treba motivovať deti k odbornému vzdelávaniu a príprave v technických odboroch a remeslách. Prispeje k tomu aj duálne vzdelávanie.  Jedným z návrhov je aj možnosť participácie na projekte dokumentárneho spln2seriálu RTVS  „Remeslo žije“.
     Minister školstva splnomocnenca informoval, že v málo rozvinutých okresoch sa pre deti zo znevýhodneného prostredia začínajú budovať aj modulové školy a výchovno-vzdelávacie kultúrne centrá.
     László Bukovszky, splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny, vyjadril spokojnosť, že tento post je opäť plne obsadený a na ministerstve vznikol aj nový odbor  výchovy a vzdelávania národnostných menšín. S ministrom spolu hovorili aj o potrebe presnejšej definície pojmu „národnostná kultúra“ a „národnostné školstvo“.
     Úrad splnomocnenca vypracoval návrh Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 - 2020. Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ho 20. júna 2016 schválila.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku