» Aktuality » Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a portugalských organizácií

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a portugalských organizácií

08.04.2015
Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a portugalských organizácií
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o vedecko-technickej spolupráci z roku 2003 v spolupráci so sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pravidelne vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
     Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
- príprava spoločných medzinárodných projektov;
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
- zbieranie výskumných materiálov;
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike na roky 2016 – 2017. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 7. apríla 2015 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 8. 6. 2015.