» Aktuality » PODPORA A ROZVOJ TALENTU – prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRESS 2016)

PODPORA A ROZVOJ TALENTU – prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRESS 2016)

01.07.2016
PODPORA A ROZVOJ TALENTU – prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRESS 2016)
     Hlavným mottom slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016 (SK PRES) v oblasti vzdelávania, športu, mládeže, vedy a výskumu je „podpora a rozvoj talentu“.
     Minister Peter Plavčan počas návštevy kolégia EK hovoril o tom, ako podporí SK PRES mladých výskumníkov. Kľúčové návrhy by mali obsahovať odporúčania na vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj novej generácie európskych výskumníkov, ako aj opatrenia zamerané na rozvoj spolupráce s výskumníkmi z tretích krajín a ich pritiahnutie do Európskeho výskumného priestoru.
     Šéf rezortu školstva uviedol, že k tejto téme bude SK PRES iniciovať prijatie záverov Rady, prílohou ktorých bude tzv. Bratislavská deklarácia. Dokument pripravuje slovenské predsedníctvo v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD) a skupinou excelentných mladých výskumníkov z EÚ.
     Čo sa týka výskumu, minister spomenul aj otázku jednotnej európskej vesmírnej politiky a jej 3 najdôležitejšie ciele: implementáciu programov Copernicus a Galileo, spoločné riadenie založené na partnerstve EÚ a ESA a nevyhnutnosť vývoja nových technológii v rámci vesmírnych programov.
     Dvojdňová návšteva kolégia Európskej komisie bola prvým podujatím slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Ide o tradičné podujatie na začiatku každého predsedníctva.