Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2008 » Podklady z verejných vysokých škôl pre vypracovanie návrhu rozpisu štátneho rozpočtu verejným vysokým školám v roku 2008

Podklady z verejných vysokých škôl pre vypracovanie návrhu rozpisu štátneho rozpočtu verejným vysokým školám v roku 2008

(domáce výskumné granty - t3, zahraničné výskumné granty - t2, zahraničné ostatné granty - t1)