» Ministerstvo » Informatizácia a digitalizácia školstva » Elektronické služby v rezorte školstva » Podávanie žiadosti o poskytnutie informácií pre používateľov a návštevníkov KomposyTu pomocou elektronického formulára

Podávanie žiadosti o poskytnutie informácií pre používateľov a návštevníkov KomposyTu pomocou elektronického formulára

     Služba je určená na pomoc a podporu používateľov a návštevníkov KomposyTu. Umožňuje napísať formou elektronického formulára krátku správu, otázku, spätnú väzbu a pripomienky bez toho, aby bolo potrebné vyhľadávať kontakty na konkrétneho zamestnanca. Formulár správy je prístupný návštevníkom webu KomposyT, ako aj používateľom v internej časti po prihlásení. Odoslaná správa sa zobrazí v e-mailovej schránke zodpovedného zamestnanca.
Link na službu