» Ministerstvo » Informatizácia a digitalizácia školstva » Elektronické služby v rezorte školstva » Podávanie správ o študijných výsledkoch študenta na zahraničnom pobyte

Podávanie správ o študijných výsledkoch študenta na zahraničnom pobyte

     Služba umožňuje užívateľovi (študentovi), ktorý je na zahraničnom študijnom pobyte, podať správu o študijných výsledkoch a podať záverečnú správu, na využívanie služby je potrebné prihlásenie do IS.
Link na službu