» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Podávanie ročnej a záverečnej správy v roku 2009

Podávanie ročnej a záverečnej správy v roku 2009

Odbor vedy a techniky na vysokých školách v súlade s pravidlami KEGA zverejňuje pokyny na podávanie ročných správ nových, pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov.

Súčasťou záverečnej správy projektu KEGA je aj záznam záverečnej oponentúry uskutočnenej na príslušnom pracovisku ešte pred podaním záverečnej správy. Záverečná oponentúra sa zrealizuje v súlade s metodickým pokynom a záznam záverečnej oponentúry spolu so závermi oponentskej rady sa priloží na predpísanom formulári. Termín podávania ročných správ je do 14. 9. 2009 a záverečných správ do 31. 10. 2009.

Podávanie ročných a záverečných správ sa realizuje elektronickou formou prostredníctvom Portálu vysokých škôl, on-line systém je otvorený od 27. 7. 2009. Tí, ktorí majú vytvorené konto, sa iba prihlásia. Pri opätovnom prihlásení sa nemôže meniť prihlasovací e-mail. Noví užívatelia sa musia najskôr zaregistrovať http://www.portalvs.sk/projekty_2009_registracia. V prípade potreby, resp. technických problémov je k dispozícii e-mailová adresa kega@portalvs.sk, týmto spôsobom je možné urýchlene komunikovať a odstrániť akékoľvek nedostatky.

Pre kontrolný mechanizmus je potrebné v jednom origináli podpísanú ročnú a záverečnú správu doručiť aj poštou na odbor vedy a techniky na vysokých školách.