» Ministerstvo » Informatizácia a digitalizácia školstva » Elektronické služby v rezorte školstva » Podávanie prihlášky zahraničného študenta na študijný pobyt

Podávanie prihlášky zahraničného študenta na študijný pobyt

     Služba umožňuje užívateľovi podanie prihlášky pre získanie štipendia vlády SR na zahraničný študijný pobyt. Služba je dostupná na adrese https://www.vladnestipendia.sk/sk/application, na jej využívanie je potrebné prihlásiť sa do IS (bližšie informácie sú uvedené na adrese: https://www.vladnestipendia.sk/sk/application.
Link na službu