» Ministerstvo » Informatizácia a digitalizácia školstva » Elektronické služby v rezorte školstva » Podávanie prihlášky na štúdium v zahraničí a sledovanie jej stavu

Podávanie prihlášky na štúdium v zahraničí a sledovanie jej stavu

     Služba umožňuje užívateľovi podanie prihlášky na zahraničný študijný pobyt programu ERASMUS+. Služba je dostupná na adrese https://studyabroad.sk, na využívanie služby je potrebné prihlásenie do IS (bližšie informácie sú uvedené na adrese: https://studyabroad.sk/sk/programy/proces-vybavovania-pobytu/erasmus.
Link na službu