» Ministerstvo » Slobodný prístup k informáciám » Počet podaných žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Počet podaných žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

     Celkový prehľad vybavených žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) tvorí nasledujúce prílohy.