Počet podaných žiadostí a okruh najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211-2000 Z. z. za rok 2017


Počet podaných žiadostí a okruh najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211-2000 Z. z. za rok 2017
Typ súboru:pdf
Velkosť:208963