Počet podaných žiadostí a okruh najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211-2000 Z. z. za rok 2011


Počet podaných žiadostí a okruh najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211-2000 Z. z. za rok 2011
Typ súboru:pdf
Velkosť:204409