» Aktuality » Platy učiteľov sa od septembra zvýšia, málotriedky nezaniknú. Minister školstva tak splnil dva záväzky z Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020

Platy učiteľov sa od septembra zvýšia, málotriedky nezaniknú. Minister školstva tak splnil dva záväzky z Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020

16.06.2016
Platy učiteľov sa od septembra zvýšia, málotriedky nezaniknú. Minister školstva tak splnil dva záväzky z Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020
     Pedagogickí a odborní  zamestnanci v regionálnom a vysokom školstve budú mať od septembra o 6 % vyššie platy. Novelu zákona z rezortu školstva schválili poslanci NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. Od 1. januára 2018 by sa platy mali zvyšovať každoročne o rovnakú mieru a to za predpokladu , že dôjde k zásadným vnútorným zmenám vo vzdelávacom systéme. Právna norma zavádza aj osobitnú stupnicu platových taríf pre učiteľov vysokých škôl.

ministerA_web
     Minister školstva ocenil, že novelu zákona schválil prítomní poslanci jednomyseľne:
"Vysoko oceňujem konštruktívny a pozitívny prístup poslancov k tejto dôležitej téme. 142 kladných hlasov zo 142 prítomných poslancov vnímam tak,  že sa nám spoločne podarilo tému školstva nevnímať ako politiku, čo všetkým a najmä učiteľom veľmi pomôže.  Naprieč celou politickou scénou panuje zhoda, že učitelia si zaslúžia väčšie finančné ohodnotenie, ale aj väčšiu úctu a rešpekt spoločnosti. Nikto zároveň  nespochybnil nevyhnutnosť zásadných systémových zmien.  Budeme v tomto smere intenzívne pracovať.  Podľa reakcií  samotných učiteľov, s ktorými som sa porozprával v parlamente i na školách, máme na to aj ich podporu. Čaká  nás náročné obdobie, ale črtajúce sa vzájomné pochopenie a spolupráca ministerstva, politikov, učiteľov, žiakov, rodičov, médií a celej spoločnosti  vytvára  priestor na optimizmus." 
NRSRziaci_IMG_4322
     Poslanci NR SR schválili aj novelu zákona o zavedení výnimky pre 60 málotriedok, ktorým by inak hrozil od septembra zánik a pre 151 plnoorganizovaných národnostných škôl. Ministerstvo školstva zastáva názor, že zrušením málotriedok by sa síce ušetrilo 12 miliónov eur z 1,5 miliardového rozpočtu,  ale sociálne, kultúrne a spoločenské následky tohto zániku by mohli byť podstatne vyššie.