» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Platové tarify pre učiteľov sa zvýšia

Platové tarify pre učiteľov sa zvýšia

15.10.2008

     Na základe dnešného podpisu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa od 1. januára 2009 zvýšia  jednotlivé stupnice platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
    
Vyššie platy to prinesie aj pedagógom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov bude od nového roka vyššia o 7 %. V prípade vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov a zdravotníckych zamestnancov sa zvyšuje o 5 %.

Bratislava 15. október 2008