» Vysoké školstvo » Slovenská komisia pre vedecké hodnosti » Aktuálne informácie » Plán zasadnutí na rok 2016

Plán zasadnutí na rok 2016

V zmysle bodu 5.2. zápisnice SKVH č. 3/2015 z 22. 9. 2015 sa na rok 2016 stanovil nasledujúci predbežný plán zasadnutí SKVH:

Termín zasadnutia Termín na predkladanie materiálov
16. februára 2016 do 26. januára 2016
24. mája 2016 do 3. mája 2016
30. septembra 2016 do 30. augusta 2016
29. novembra 2016 do 8. novembra 2016