» Vysoké školstvo » Slovenská komisia pre vedecké hodnosti » Aktuálne informácie » Plán zasadnutí na rok 2015

Plán zasadnutí na rok 2015

V zmysle uznesenia bodu 4.2. zápisnice SKVH č. 4/2014 z 11. 11. 2014 sa na rok 2015 stanovil nasledujúci predbežný plán zasadnutí SKVH:
 
Termín zasadnutia Termín na predkladanie materiálov
17. februára 2015 do 27. januára 2015
19. mája 2015 do 28. apríla 2015
22. septembra 2015 do 31. augusta 2015
10. novembra 2015 do 20. októbra 2015