» Vysoké školstvo » Slovenská komisia pre vedecké hodnosti » Aktuálne informácie » Plán zasadnutí na rok 2014

Plán zasadnutí na rok 2014

V zmysle uznesenia bodu 4.2. zápisnice SKVH č. 4/2013 z 12. 11. 2013 sa na rok 2014 stanovil nasledujúci predbežný plán zasadnutí SKVH:
 
Termín zasadnutia Termín na predkladanie materiálov
11. februára 2014 do 21. januára 2014
13. mája 2014 do 22. apríla 2014
23. septembra 2014 do 2. septembra 2014
11. novembra 2014 do 21. októbra 2014