» Vysoké školstvo » Slovenská komisia pre vedecké hodnosti » Aktuálne informácie » Plán zasadnutí na rok 2013

Plán zasadnutí na rok 2013

V zmysle uznesenia bodu 4.3. zápisnice SKVH č. 5/2012 zo 6. 11. 2012 sa na rok 2013 stanovil nasledujúci predbežný plán zasadnutí SKVH:
 
Termín zasadnutia Termín na predkladanie materiálov
26. februára 2013 do 31. januára 2013
28. mája 2013 do 3. mája 2013
10. septembra 2013 do 20. augusta 2013
12. novembra 2013 do 22. októbra 2013