» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Plán činností VEGA do konca roka 2012 a na rok 2013

Plán činností VEGA do konca roka 2012 a na rok 2013

Predsedníctvo VEGA schválilo plán činností VEGA na ďalšie obdobie.