Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Písomnú maturitu si chce opraviť viac ako tisíc žiakov

Písomnú maturitu si chce opraviť viac ako tisíc žiakov

04.09.2018
Písomnú maturitu si chce opraviť viac ako tisíc žiakov
     Celkovo 1 053 žiakov sa prihlásilo na opravný termín externých maturitných testov a písomných prác. V tomto roku sa uskutoční v dňoch od 4. do 6. septembra 2018 na 51 vybraných stredných školách po celom Slovensku.
     V utorok 4. septembra sú naplánované testy a slohové práce z predmetov slovenský jazyk a literatúra (158 prihlásených žiakov) a slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM – 33 žiakov).
     O deň neskôr, v stredu 5. septembra, budú žiaci písať test a slohovú prácu z vybraného cudzieho jazyka. Najviac žiakov čaká anglický jazyk na úrovni B1 – 615. Druhým početne najzastúpenejším je nemecký jazyk na úrovni B1, z ktorého si bude písomné maturity opravovať 153 žiakov. Opravnú maturitu budú žiaci písať aj z ruského jazyka, pričom na všetky tri úrovne náročnosti sa ich prihlásilo spolu 15.
     Štvrtok 6. septembra bude posledným dňom opravného termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a žiaci v rámci neho budú písať test a slohovú prácu z maďarského jazyka (5 žiakov), resp.  test z matematiky (47).
     Neúspešní maturanti mali možnosť prihlásiť sa na tento termín u riaditeľa svojej školy do 30. júna 2018. Podmienkou prihlásenia sa na opravný termín bolo, že žiaci nesmú byť neúspešní z viac ako dvoch predmetov v riadnom, resp. v náhradnom termíne maturít.
     V prípade, že neuspejú ani v septembrovom termíne, budú mať poslednú možnosť opravnej písomnej maturity počas riadneho termínu písomných maturít v roku 2019. Na tento termín sa môžu prihlásiť do 30. septembra 2018.
     Opravný termín písomných maturít organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci s odbormi školstva okresných úradov v sídle krajov. Viac informácií nájdete na stránke http://www.nucem.sk/sk/maturita.