» Aktuality » Pilotný projekt ŠPÚ Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu sa začne na jeseň

Pilotný projekt ŠPÚ Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu sa začne na jeseň

26.06.2018
Pilotný projekt ŠPÚ Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu sa začne na jeseň
     Štátny pedagogický ústav  rozbieha pilotný projekt na zavedenie komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému. Iniciatíva posilniť mediálnu výchovu na všetkých troch stupňoch škôl vzišla od poslanca NR SR Karola Farkašovského. Komunikačná výchova v ponímaní autora myšlienky vytvoriť projekt obsahuje nielen rétoriku a prezentačné zručnosti ale aj etiku komunikácie, mediálnu výchovu a spoločenský protokol. Realizáciu takéhoto projektu podporili študenti i učitelia na viac ako 30 besedách po celom Slovensku.
     Projekt výučby komunikácie sleduje viaceré základné ciele. V prvom rade rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov. „Sme presvedčení, že posilnenie týchto kompetencií učiteľov aj žiakov bude viesť v  konečnom dôsledku aj k zvýšeniu šance pre mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce, sa naučia nielen správne ale najmä efektívne komunikovať,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Projekt bude zameraný na výučbu spisovného jazykového prejavu, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, ako aj na komunikačnú kultúru v digitálnom piestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií.
     „Počet a výber škôl bude závisieť od zohľadnenia typov škôl a ich rovnomerného regionálneho rozloženia po celom Slovensku. Realizácia výučby v rámci pilotného projektu bude prebiehať formou praktických tréningov,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ.
     Do pilotného projektu mediálnej výchovy Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu sa už od zajtra môžu zapojiť školy z celého Slovenska, ktoré prejavia záujem a prihlásia sa prostredníctvom webovej stránky Štátneho pedagogického ústavu.