Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni

Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni

12.10.2018
Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa zúčastnila slávnostného otvorenia 3. ročníka Piešťanských fyzioterapeutických a balneologických dní.
     Dvojdňovú vedeckú konferenciu organizoval Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s partnermi zo Slovenska, Česka a Poľska. Na konferencii vystúpia so svojimi prednáškami poprední slovenskí aj zahraniční odborníci z odboru fyzioterapie a súvisiacich odborov pred vyše 600 zástupcami odbornej verejnosti.
     Štátna tajomníčka vo svojom príhovore zdôraznila význam profesie fyzioterapeuta a stále rastúcu potrebu fyzioterapeutických pracovníkov.