» Aktuality » Personálne zmeny v priamo riadených organizáciách

Personálne zmeny v priamo riadených organizáciách

02.05.2016
     V súvislosti s úlohami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády SR zrealizoval minister školstva Peter Plavčan personálne zmeny v niektorých priamo riadených organizáciách.
     Od 1. mája 2016 má nového generálneho riaditeľa Výskumná agentúra a nových riaditeľov Štátny pedagogický ústav a Štátny inštitút odborného vzdelávania.
     Vo Výskumnej agentúre začal pôsobiť Ing. Rastislav Beliansky, ktorý vo funkcii nahradil  Ing. Róberta Škripka. Mgr. Petru Fridrichovú, Phd. zo Štátneho pedagogického ústavu nahradil doc. PhDr. Ľudivít Hajduk, PhD. a Ing. Ivana Stankovského, CSc. nahradil vo funkcii JUDr. Ing. Michal Bartok.