Dôležité
- Minister Dušan Čaplovič uviedol do života publikáciu: „Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945“           - Žiaci pracujúci s počítačom nielen doma, ale aj na škole, dosahujú lepšie výsledky         - Trh práce potrebuje 320 000 pracovníkov          - Na digitálnu nádielku sa môže tešiť 1 493 MŠ, 1 444 ZŠ a 517 SŠ          - www.digiskola.sk - všetko o modernej technike pre školy          
» Regionálne školstvo » Špeciálna výchova a vzdelávanie, poradenstvo » Pedagogické, špeciálnopedagogické, psychologické, výchovné poradenstvo

Pedagogické, špeciálnopedagogické, psychologické, výchovné poradenstvo

Psychologické poradenstvo

formát pdf  Metodicko-informatívny materiál: Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole
formát pdf  Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe

 

Špeciálnopedagogické poradenstvo

formát pdf  Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva
formát pdf  Program na zdokonalenie systému raného poradenstva pre rodičov detí so zdravotným postihnutím
formát pdf  Vzorový štatút zariadení špeciálnopedagogického poradenstva

 


Adresáre centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva

Štátne: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/stat_cvc.pdf
Súkromné: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/sukromne_sasz.pdf
Cirkevné: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/cirkevne_sasz.pdf
 

Výchovné poradenstvo

Mapa regionálneho školstva http://mapaskol.iedu.sk/
Aplikácia, ktorá umožňuje porovnávať ukazovatele nezamestnanosti pre jednotlivé študijné alebo učebné odbory: http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/

Usmernenia

formát pdf Postup centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školských schopností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a pri ich zaraďovaní do základnej školy