» Aktuality » Pán poslanec Beblavý spochybňuje zamestnávateľov a investorov

Pán poslanec Beblavý spochybňuje zamestnávateľov a investorov

15.01.2014
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nerozumie kritike týkajúcej sa zoznamu študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, resp. zoznamu odborov vzdelávania, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. Schválený materiál bol tvorený za aktívnej účasti zamestnávateľov, vrátane investorov. Teda tých, ktorí svojimi aktivitami vytvárajú pracovné príležitosti v našich regiónoch.
     Zoznamy študijných a učebných odborov odrážajú výsledky Analýz a prognóz vývoja trhu práce, ktoré vytvorilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so zamestnávateľmi. Okrem toho sú prehľadom požiadaviek rôznych zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľských asociácií pôsobiacich na Slovensku.
     Pán poslanec Miroslav Beblavý spochybňuje skúsenosti a poznatky profesijných komôr a zamestnávateľských zväzov, ktoré spomínaný materiál tvorili s prihliadnutím na to, čo reálne potrebujú zamestnávatelia a investori. Rezort školstva na rozdiel od pána poslanca veľmi pozorne načúva postojom týchto organizácií, ktorých skúsenosti a vízie v spolupráci s kvalitnými absolventmi dokážu na Slovensku podporovať rast pracovných príležitostí.
     Zdôrazňujeme, že na tomto dokumente participovala Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská banská komora a Slovenská lesnícka komora. Zároveň pripomíname, že pánovi ministrovi bola na margo podporných krokov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku vyjadrená písomná podpora zo strany Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, s ktorou bude k tejto téme vo veľmi blízkej dobe rokovať.

Michal Kaliňák
hovorca ministra