» Aktuality » Pán poslanec Beblavý ignoruje súvislosti

Pán poslanec Beblavý ignoruje súvislosti

23.01.2014
     Pri tvorbe zoznamov študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, rezort školstva vychádzal z viacerých zdrojov. Napríklad z podkladov zamestnávateľov, z analýz a prognóz Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o vývoji trhu práce, ako aj z absolventskej miery nezamestnanosti zo septembra 2013.
     Rezort školstva už v predloženom materiáli avizoval, že chce každý rok tieto zoznamy upravovať podľa aktuálneho vývoja trhu práce. Teda, aby naše odporúčania boli výsostne aktuálne a kopírovali potreby zamestnávateľov. Pripravovaná metodika Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pomôže rezortu bližšie určiť a precizovať potreby trhu práce tak, aby boli nielen aktuálne, ale mali čo najvyššiu výpovednú hodnotu.
     Pán poslanec Miroslav Beblavý tieto fakty zrejme prehliadol, a preto ignoruje súvislosti medzi pripravovanou metodikou a jej reálnym prínosom pre žiakov a zamestnávateľov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra