» Aktuality » P. Plavčan: Platy učiteľov zvýšime aj tento september, tak ako som sľúbil

P. Plavčan: Platy učiteľov zvýšime aj tento september, tak ako som sľúbil

24.07.2017
P. Plavčan: Platy učiteľov zvýšime aj tento september, tak ako som sľúbil
     Platy učiteľov sa budú o 6 % zvyšovať aj v septembri 2017. Po viacnásobných rokovaniach so všetkými partnermi totiž dnes vláda SR odsúhlasila kompromisné riešenie medzi Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV), Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vládou SR, ktoré garantuje zvyšovanie platov pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, rovnako ako učiteľov vysokých škôl aj tento rok. Ďalšie zvyšovanie platov o 6 % bude podľa znenia kompromisnej dohody aj v septembri 2018 a 2019. Programové vyhlásenie vlády (PVV) garantuje zvyšovanie platov aj v roku 2020.
     „Dnešné schválenie nariadenia vlády na zvýšenie tarifných platov učiteľov dokazuje, že Slovenská národná strana plní svoj prísľub zvyšovania atraktivity a ohodnotenia učiteľského povolania. Máme za sebou veľmi zložité a dlhé rokovania s odborármi a so ZMOS-om a som rád, že po poslednom rokovaní v piatok sme dospeli aj k súhlasu odborárov s kompromisným návrhom,“ povedal po rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan (nom. SNS). „Popri garantovanom zvyšovaní platov z PVV a týmito dodatočnými 6 % ide v celkovom súčte o zvýšenie platov, ktoré sa nedá porovnávať s akýmkoľvek zvyšovaním platov v histórii moderného Slovenska,“ dodal minister.
     Minister Plavčan sa tiež verejne poďakoval predsedovi NR SR a SNS Andrejovi Dankovi a predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi, ktorí boli pri rokovaniach významne nápomocní.
     Pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva, ako aj vysokoškolským pedagógom boli platy zvyšované v januári 2016, a to o 4 %, ďalšie navýšenie bolo o 6 % od 1. septembra 2016. Rast platov o 6 % je garantovaný v Programovom vyhlásení vlády SR aj v rokoch 2018, 2019 a 2020.  
     Minister školstva Peter Plavčan chcel okrem toho zabezpečiť, aby sa platy  v regionálnom a vysokom školstve zvýšili aj nad rámec Programového vyhlásenia vlády SR - o 6 % aj v septembri 2017. Dohodu však bolo potrebné nájsť aj so ZMOS-om, nakoľko zriaďovanie a teda aj financovanie materských škôl, centier voľného času, školských klubov detí či základných umeleckých škôl je v originálnej kompetencii obcí a v tomto smere sa teda diskutovalo o zabezpečení finančných prostriedkov na originálne kompetencie obcí.
     Z dohody vyplýva, že potrebné finančné prostriedky na zvýšenie platov zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času či školských klubov detí uhradia obce z vlastných zdrojov, ostatné financie vyčlení priamo ministerstvo. Zvýšeniu platov učiteľov tak už nič nebráni.