» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o vykonaní zmeny v sústave študijných odborov SR - ŠO právo

Oznámenie o vykonaní zmeny v sústave študijných odborov SR - ŠO právo

27.04.2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje vykonanie zmeny v sústave študijných odborov SR, ktorá sa týka zmien opisu študijného odboru právo.

Návrh na zmeny opisu študijného odboru právo podala Univerzita Komenského v Bratislave. Pozmenený opis bol schválený 26. apríla 2017, s platnosťou od 27. 4. 2017, a to po vyjadrení Akreditačnej komisie v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nová verzia opisu študijného odbru právo ako aj jeho predošlá verzia sú zverejnené na Portáli VŠ.