» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o schválení zmeny v sústave študijných odborov SR - pridanie nového študijného odboru geoinformatika do sústavy

Oznámenie o schválení zmeny v sústave študijných odborov SR - pridanie nového študijného odboru geoinformatika do sústavy

16.07.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo zmenu v sústave študijných odborov SR. Zmena sa týka zaradenia nového študijného odboru geoinformatika do sústavy.
Opis študijného odboru je zverejnený na http://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/ v skupine študijných odborov 4. prírodné vedy, podskupine študijných odborov 4.1. vedy o neživej prírode, a to pod číslom 4.1.40.