Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality » Oznámenie o schválení Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2012

Oznámenie o schválení Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2012

25.10.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vám dovoľuje oznámiť, že Európska komisia dňa 18. októbra 2013 schválila Výročnú správu o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2012. Výročná správa je zverejnená na stránke OP Výskum a vývoj v časti Dokumenty, usmernenia a príručky/Výročné správy.