Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o rozhodnutí o návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - opis študijného odboru geodézia a kartografia

Oznámenie o rozhodnutí o návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - opis študijného odboru geodézia a kartografia

16.07.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neschválilo návrh na zmenu v sústave študijných odborov SR. Zmena sa týka opisu študijného odboru geodézia a kartografia. Návrh podala Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Odôvodnenie rozhodnutia je uvedené v rozhodnutí, ktoré je možné nájsť tu.