» Veda a technika » Aktuality » Aktuality v oblasti vedy a techniky » Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby

Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby

30.08.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby, o ktorú sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty. Celkovo je na toto oznámenie a roky 2013 a 2014 vyčlenených spolu 700 000 eur.
     Základným cieľom je podporiť vypracovanie metodiky pre duálne vzdelávanie a pre vznik centier odborného výcviku vedecko-technických, technických a obslužných pracovníkov  pre potreby vývoja a praxe v podnikoch v kľúčových priemyselných odvetviach.
     Žiadosti sa prijímajú do 23. septembra 2013 do 24:00 hod. v elektronickej forme a listinnej forme s doručením na uvedenú adresu najneskoršie do dňa 24. septembra 2013 do 14:00 hod.