» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru orientálne jazyky a literatúry

Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru orientálne jazyky a literatúry

29.10.2013
V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne návrh na zmenu opisu študijného odboru orientálne jazyky a literatúry a zároveň zmenu jeho názvu na orientálne jazyky a kultúry. Zdôvodnenie navrhovanej zmeny je možné nájsť v priloženom liste dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

K predmetnému návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 30. novembra 2013.