» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO kriminológia a kriminalistika

Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO kriminológia a kriminalistika

11.07.2013
V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Akadémie Policajného zboru v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky – zmenu opisu študijného odboru kriminológia a kriminalistika a zároveň zmenu názvu tohto študijného odboru na kriminalistika a kriminológia.


K predmetnému návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 12. augusta 2013.

Návrh opisu ŠO kriminalistika a kriminológia