» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisov študijných odborov aplikovaná mechanika, výrobná technika, kvalita produkcie

Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisov študijných odborov aplikovaná mechanika, výrobná technika, kvalita produkcie

14.10.2013
V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje návrh Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky. Návrh sa týka zmien opisov troch študijných odborov, a to študijného odboru aplikovaná mechaika, študijného odboru výrobná technika a študijného odboru kvalita produkcie.

K predmetnému návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 15. novembra 2013.