» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o doručenom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - pridanie nového ŠO sedimentológia

Oznámenie o doručenom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - pridanie nového ŠO sedimentológia

08.06.2016
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov SR (ďalej len "sústava"). Navrhovanou zmenou je pridanie nového študijného odboru sedimentológia (uskutočňovaného v treťom stupni štúdia) do sústavy.

K uvedenému návrhu je možné zasielať pripomienky prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: odbor.vsv@minedu.sk, a to v termíne do 8. júla 2016.