» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o doručenom návrhu na zmenu opisu študijného odboru právo

Oznámenie o doručenom návrhu na zmenu opisu študijného odboru právo

30.12.2015
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu opisu študijného odboru právo.

Pripomienky k predmetnému návrhu je možné posielať do 30. januára 2016, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.