» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o doručenom návrhu na zmenu opisu študijného odboru ľudské zdroje a personálny manažment

Oznámenie o doručenom návrhu na zmenu opisu študijného odboru ľudské zdroje a personálny manažment

13.10.2015
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na zmenu opisu študijného odboru ľudské zdroje a personálny manažment.

Pripomienky k predmetnému návrhu je možné posielať do 23. novembra 2015, a to elektronickou poštou na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.