» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmeny opisov ŠO ochrana osôb a majetku a ŠO bezpečnostné verejno-správne služby

Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmeny opisov ŠO ochrana osôb a majetku a ŠO bezpečnostné verejno-správne služby

23.02.2016
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Akadémie Policajného zboru v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov SR, ktorá sa má týkať dvoch opisov študijných odborov, a to opisu študijného odboru ochrana osôb a majetku a opisu študijného odboru bezpečnostné verejno-správne služby. V oboch prípadoch je obsahom návrhu zmena časti opisov vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi, ktorou by malo byť pridanie študijného odboru právo medzi príbuzné študijné odbory.

K predmetnému návrhu je možné zasielať pripomienky do 24. marca 2016 elektronickou poštou na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.