Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru sociológia

Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru sociológia

19.02.2016
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov SR, ktorá sa týka zmien opisu študijného odboru sociológia.

K predmetnému návrhu je možné zasielať pripomienky do 20. marca 2016 elektronickou poštou na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.