Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - nový študijný odbor lekárske neurovedy

Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - nový študijný odbor lekárske neurovedy

19.05.2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o doručenom návrhu Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov SR pridaním nového študijného odboru lekarske neurovedy do sústavy.

K uvedenému návrhu je možné zasielať pripomienky do 19. júna 2017 potredníctvom elekronickej pošty na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.